ZORG INTERVENTIE GROEP

Those who will not risk cannot win.

– John Paul Jones –
Wat is Crisis Zorg Team

Zorg Interventie Groep is een team van ervaren (onafhankelijke) GGZ-agogen en psychiatrisch verpleegkundigen die allen ruime ervaring hebben binnen de:

 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Forensische zorg
 • Jeugdzorg
 • Verstandelijk gehandicapten zorg
 • Verslavingszorg

Door de ruime ervaring kan dit team, bij complexe zorg problematiek, crisissituaties en zorgteams die zijn vastgelopen, weer rust en veiligheid op afdelingen en binnen teams creëren. Vanuit dat oogpunt ondersteunen wij de instelling met het vergroten van de kwaliteit van zorg en de veiligheid binnen teams. 

Zorg Interventie Groep kan op locatie inspringen bij een crisissituatie of zorg problematiek, op aanvraag van de zorginstelling. 


Zorg Interventie Groep is er voor zorgteams en organisaties die te kampen hebben met personeelstekorten, onderbezetting, crisissituaties en veiligheidsvraagstukken.
Wij ondersteunen bij onveilige situaties wegens onderbezetting, ernstige gedragsproblematiek, stagnering bij de behandeling van complexe casuïstiek en langdurige uitval van vast personeel.
Ons doel is om rust, stabiliteit, veiligheid en werkgeluk (terug) te brengen op de werkvloer. Dit doen wij door intensief samen te werken met de zorgteams. We nemen het werk niet over, maar staan naast het team en werken samen aan de oplossing voor de crisissituatie die zich op dat moment voordoet.
Ook bouwen we systemen in om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen en streven we naar het creëren van een veilig leerklimaat waarin overdracht van kennis en kunde een belangrijke plaats krijgt.

Wij werken vanuit onze kernwaarden, kwaliteit, veiligheid en stabiliteit.
Zo streven wij ernaar om de kwaliteit van zorg te vergroten of te behouden, ondanks de omstandigheden waar het zorgteam mee te kampen heeft op dat moment. Daarnaast kan onze komst bijdragen aan het vergroten van het gevoel van veiligheid bij zowel de medewerkers als de cliënten. Door intensief samen te werken met het zorgteam en toe te werken naar het oplossen of neutraliseren van de crisis brengen wij stabiliteit in het team.

Door hun ruime ervaring kan het Zorg Interventie Groep, (zorg) teams die zijn vastgelopen door complexe zorg vragen, crisissituaties en onderbezetting door personeels uitval, ondersteunen in het vergroten van de veiligheid en kwaliteit van zorg.
Stuk voor stuk hebben de teamleden al vele zorginstellingen succesvol uit een crisis geholpen en weer rust en veiligheid op afdelingen en binnen zorgteams weten te creëren.

Onveiligheid door agressie

Langdurig uitval personeel

Zeer ernstige gedragsproblematiek

Ontwrichtend en agressief gedrag gedurende behandeling

Langdurig separatie/isolement 

Stagnering van individuele behandeling cliënt


 • Het stabiliseren van de afdeling en agressie terugdringen
 • De weerbaarheid vergroten van het team d.m.v. training
 • Ondersteuning bieden bij behandel- en zorgplannen opstellen
 • Ondersteuning bieden bij het vergroten van de deskundigheid
 • Het verminderen van het ziekteverzuim
 • Het vermijden van onnodige overplaatsingen
 • Snelle diagnostiek en voortzetting van behandeling met het bestaande zorgteam