EFFECTIEVE COMMUNICATIE & SAMENWERKING IN JOUW TEAM

Het Enneagram

Samenwerking is de gezamenlijke inzet om een bepaald doel te bereiken, naast elkaar te staan en ieders talenten te benutten om een doel te bereiken binnen de gemeenschappelijke visie. Je mengt elkaars talenten om zo vorm te geven aan een unieke doelstelling.

Het Enneagram diagram

Teams vormen het hart van elk bedrijf. Als trainers gaan we op zoek naar de krachten en kwaliteiten binnen het team. Dit doen we aan de hand van een persoonlijkheidsmodel, genaamd het Enneagram. Een model dat zich met bewust en onbewust gedrag bezighoudt. Voor ieder individu geeft het modelinzicht op welke wijze hij/ zij denkt en handelt. Tevens geeft het model inzicht in het eigen karakter en hoe dit in relatie staat tot de teamleden.

De bewustwording van deze aspecten zorgt ervoor dat er meer begrip is voor elkaar en meer vertrouwen gecreëerd wordt. Het gevolg hiervan is dat teams een eenheid vormen, zich blijven ontwikkelen en het maximale potentieel eruit halen.

Binnen een effectieve samenwerking sta je open voor elkaar, communiceer je duidelijk en bereik je grootse dingen.

Sharon Sneevliet

HR Adviseur
Coach/Trainer (ICF geaccrediteerd)

Psychiatrisch hulpverlener
Coach/Trainer (ICF geaccrediteerd)