vergroot de weerbaarheid
binnen je team

Programma Antifragiel

Antifragiliteit is meer dan veerkracht of robuustheid. Het veerkrachtige absorbeert schokken en blijft onveranderd. Het antifragiele wordt er beter van. Het antifragiele houdt van toevallige variatie en onzekerheid, wat ook – en dit is belangrijk – een voorliefde voor fouten inhoudt, een bepaald soort fouten.


Antifragiliteit heeft de bijzondere eigenschap dat het ons in staat stelt met het onbekende om te gaan, dingen te doen die we niet begrijpen – en ze goed te doen. Dankzij antifragiliteit zijn we over het algemeen beter in doen dan in denken.

– Nassim Nicholas Taleb –
Voor wie is Programma Antifragiel

Het programma Antifragiel is een weerbaarheidstraining ontwikkeld voor medewerkers die worden blootgesteld aan elke vorm van agressie.

Dit vindt plaats binnen diverse settingen zoals: de GGZ, jeugdzorg, ouderen en gehandicaptenzorg en ziekenhuizen. 

De basis die we hanteren in de training komt voort uit de wetenschappelijk onderbouwde S.P.E.A.R. techniek. De training is gericht op het vergroten van de emotionele, sociale, fysieke en mentale weerbaarheid van medewerkers.

Inhoud Programma Antifragiel

Programma ANTIFRAGIEL is een training die als doel heeft medewerkers voorbereid, zelfverzekerd en fysiek en mentaal weerbaar te maken. Met deze training slaan we een brug tussen het begin van een bedreiging tot waar de cognitie weer in staat is het over te nemen.

Medewerkers in deze sectoren zijn genoodzaakt te kunnen handelen in diverse situaties die onverwachts en bedreigend kunnen zijn. Onderzoek en statistieken geven namelijk weer dat de mate van geweld vrijwel overal heftiger is geworden.

Angst kan ontstaan door een onveilig gevoel, de kans op letsel wordt groter en verzuim treedt op. Mensen doen hun werk met een reden, met passie hun beroep uitoefenen, maar door deze onveiligheid is dat misschien niet mogelijk.

Scenario gericht trainen. De training richt zich op het detecteren, de-escaleren en het weten te verdedigen van mogelijk gewelddadige aanvallen. Het leren herkennen van oplopende spanningen en hierop adequaat te handelen is leidend.

Emotie management is een van de pijlers van de training en we trainen de hersenen om de meest voorkomende soorten hinderlagen te herkennen.

Angst wordt gesimuleerd met scenario gerelateerde aanvallen om de natuurlijke schrikreflex van het lichaam te activeren. Aangezien we dit oermechanisme al hebben, de schrikreflex, maken we hier gebruik van en verlengen we de actie door er de sterkste kinetische beweging aan toe te voegen. De actie waar op getraind wordt is misschien maar een kort moment, maar dit moment is het meest cruciaal in iedere situatie om letsel of erger te voorkomen.

Nadat deze kennis is opgedaan, en beheerst wordt, kan iedere deelnemer veilig en zelfverzekerd overgaan op de technieken die hij of zij mogelijk al bezit.

Veiligheid komt van buitenaf. Weerbaarheid komt van binnenuit.

 • Mindset
 • Fear management
 • Wat gebeurt er onder stress?
 • Intuïtie, instinct, intelligentie, wat is het en wat kan je ermee?
 • Analyse lichaamstaal
 • Hoe gedraagt iemand zich, wat is het patroon?
 • Is de agressievorm bekend?
 • Waaruit ontstaat de agressie?
 • Wat zijn de opties om te de-escaleren?
 • Houding, afstand, handpositie, etc.
 • Basiscommunicatie
 • Analyse van het scenario
 • Scenariogericht denken
 • Na het programma gevolgd te hebben zijn medewerkers weerbaarder, zelfverzekerder en staat het team zijn mannetje.
 • Als er een gevoel van veiligheid heerst zal het ziekteverzuim die door angst ontstaan is snel teruggedrongen worden.
 • De kans op letsel is na het doorlopen van dit programma sterk verminderd, men weet immers hoe te handelen.
 • Als het team stabiel is, goed functioneert en communiceert hebben alle cliënten daar, naast het werkend team, veel profijt van.